Aero

Vui lòng đợi...

Cách xác thực email.

o Bước 1: đăng nhập vào tài khoản tại id.adnx.vn

o Bước 2: chọn mục tài khoản > cập nhật email > nhập mật khẩu và xác nhận.

o Bước 3: đăng nhập lại và chọn ‘email chưa xác thực’ và làm theo các bước xác thực.

Lưu ý mỗi một email chỉ dùng xác thực cho một tài khoản, email đăng ký cần là email thật đang hoạt động bình thường.