Aero

Vui lòng đợi...

Email

Email đã xác thực là 1 phương thức bảo mật mà ADNX cung cấp cho bạn để có thể bảo vệ tài khoản và các tác dụng khác nữa.

Tác dụng khi đã xác thực email:

o Lấy lại mật khẩu cấp 1.

Hướng dẫn xác thực email:

o Bước 1: đăng nhập vào tài khoản tại id.adnx.vn

o Bước 2: chọn mục tài khoản > cập nhật email > nhập mật khẩu và tích xác nhận.

o Bước 3: đăng nhập lại và chọn ‘email chưa xác thực’ và làm theo các bước xác thực.

Hướng dẫn thay đổi email:

Yêu cầu Email đã xác thực và đăng nhập được bình thường.

o Bước 1: đăng nhập vào tài khoản tại http://id.adnx.vn/

o Bước 2: chọn mục tài khoản > thay đổi email > nhập vào địa chỉ mail muốn thay đổi > nhập mã mật khẩu và mã bảo mật để gửi email xác nhận.

o Bước 3: kiểm tra email cũ và làm theo hướng dẫn xác thực, có thể mail nằm trong mục spam (thư rác).

Lưu ý mỗi một email chỉ dùng xác thực cho một tài khoản.

 

Thông tin chưa đủ hữu ích với bạn?
Hãy gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi để nhận được sự trợ giúp

 Liện hệ với chúng tôi

Bài viết phổ biến